SCHNIE NAWET
20 MINUT

BEZPIECZNE DLA TERMOIZOLACJI

ŁATWE
W APLIKACJI

NIEPALNE – BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW

Szybki Grunt
polimerowo-bitumiczny EVOMER

CZYTAJ WIĘCEJ

Szybka Powłoka
polimerowo-bitumiczna EVOMER

CZYTAJ WIĘCEJ

Masa szpachlowa
polimerowo-bitumiczna EVOMER

CZYTAJ WIĘCEJ

Hydroizolacja fundamentów przeciwwilgociowa

Evomer – szybkie masy polimerowo-bitumiczne

Przed zastosowaniem mas EVOMER przygotuj odpowiednio podłoże – oczyść powierzchnię z zanieczyszczeń i pyłu – powierzchnia powinna być odtłuszczona, pozbawiona krawędzi, narostów i nierówności. Narożniki zewnętrzne należy wyoblić, fugi pomiędzy bloczkami fundamentowymi zaszpachlować zaprawą cementową na gładko, raki w ścianach wylewanych zaszpachlować.

Zagruntuj powierzchnię za pomocą Szybkiego Gruntu Evomer używając pędzla lub wałka. Minimalne zużycie masy przy 2 warstwach to 0,7 kg/m².

Po wyschnięciu gruntu (w zależności od warunków pogodowych ok. 20-30 min) nałóż pierwszą warstwę Szybkiej Powłoki Evomer za pomocą wałka lub pędzla.

Po wyschnięciu pierwszej warstwy powłoki (ok. 2 – 3 godz. w zależności od warunków pogodowych)  wykonaj odpowiednią pacą wyoblenie tzw. fasetę na połączeniu ławy i ściany fundamentowej przy pomocy Masy Szpachlowej Evomer.

Po wyschnięciu fasety (w zależności od warunków pogodowych i grubości nałożonej masy ok. 2 -3 godz.) nałóż drugą warstwę Szybkiej Powłoki Evomer.

Po wyschnięciu drugiej warstwy powłoki (ok. 2 -3 godz. w zależności od warunków pogodowych) możesz przykleić warstwę izolacji cieplnej. Do tego celu użyj produktu Abizol S, Abizol ST bądź Klej do Styropianu i Płyt XPS.

Hydroizolacja fundamentów przeciwwodna

Szybki Grunt Evomer oraz Abizol W2K

Przed zastosowaniem mas EVOMER przygotuj odpowiednio podłoże – oczyść powierzchnię z zanieczyszczeń i pyłu – powierzchnia powinna być odtłuszczona, pozbawiona krawędzi, narostów i nierówności. Narożniki zewnętrzne należy wyoblić, fugi pomiędzy bloczkami fundamentowymi zaszpachlować zaprawą cementową na gładko, raki w ścianach wylewanych zaszpachlować.

Zagruntuj powierzchnię za pomocą Szybkiego Gruntu Evomer używając pędzla lub wałka.

Po wyschnięciu gruntu (ok. 20 – 30 min – w zależności od warunków pogodowych) przygotuj masę Abizol W2k: wyjmij składnik B z wiadra, wymieszaj płynny składnik mieszadłem wolnoobrotowym. Po uzyskaniu jednolitej konsystencji powoli dodawaj składnik sypki stale mieszając.

Po dokładnym wymieszaniu obu składników odczekaj 5 min i nakładaj masę przy pomocy pacy

Nie czekając na wyschnięcie powłoki wykonaj fasetę na połączeniu ściany i ławy fundamentowej przy pomocy odpowiedniej kielni.

Po wyschnięciu pierwszej warstwy Abizolu W2k i fasety (ok. 4-5 godz.) nałóż drugą warstwę produktu metodą krzyżową.

Po wyschnięciu drugiej warstwy można przyklejać izolacje termiczną np. przy pomocy pianokleju Tytan Professional XPS, Abizolu S lub Abizolu ST.

Wzmacnianie powłoki siatką (hydroizolacja ciężka)

W celu dodatkowego wzmocnienia powłoki – bezpośrednio po nałożeniu pierwszej warstwy Abizolu W2k przeciągnij ją pacą zębatą, a następnie zatop w niej włókninę poliestrową lub siatkę (z włókna szklanego.) Pamiętaj, aby wykonać 10 cm zakłady na łączeniach siatki. Następnie zagładź powierzchnię „gładką” częścią pacy. Siatka powinna być w pełni pokryta produktem. Następnie wykonaj fasetę.

Po wyschnięciu Abizolu W2k i fasety (ok. 4-5 godz.) nałóż drugą warstwę metodą krzyżową.

Po wyschnięciu drugiej warstwy można przyklejać izolacje termiczną np. przy pomocy pianokleju do płyt XPS, Abizolu S lub Abizolu ST.

Typ izolacji Liczba warstw Końcowa grubość powłoki [mm] Orientacyjne zużycie [kg]
Lekka – wilgoć gruntowa 2 3 4,5
Średnia – woda nienapierająca 2 3 4,5
Ciężka – napierająca woda gruntowa 2 z wkładką 4 5,5
Klejenie płyt 1-2