Nawet w jeden dzień !

2 x szybsza

Hydroizolacja fundamentu

Bezpieczne dla termoizolacji
Łatwe w aplikacji
Niepalne - bez rozpuszczalnikow

Masy polimerowo-bitumiczne

Przedstawiamy wyjątkowo szybkie i skuteczne rozwiązania hydroizolacji fundamentów przy pomocy mas polimerowo – bitumicznych EVOMER.

Woda jest jednym z większych zagrożeń dla budowli. Dlatego zabezpieczenie przed jej wpływem jest niezwykle istotne dla trwałości konstrukcji i jej bezpiecznego użytkowania. Skuteczne zabezpieczenie fundamentów chroni przed wilgocią i wodą gruntową wnikającą do ścian, a w konsekwencji pojawieniem się wilgoci wewnątrz budynku co może doprowadzić do rozwoju grzybów i pleśni.

Hydroizolacja przeciwwilgociowa
Stosowana w obszarze fundamentów dla budynków niepodpiwniczonych, posadowionych do 3 m p.p.t. w gruntach dobrze przepuszczalnych, minimum 30 cm ponad poziomem wód gruntowych bez zagrożenia zastojami wody, przesączającej się podczas opadów.
Hydroizolacja przeciwwodna
Stosowana dla budynków podpiwniczonych lub posadowionych poniżej 3 m.p.p.t. Posadowionych na gruntach słabo przepuszczalnych oraz z zagrożeniem stałym lub czasowym podwyższeniem poziomu wód gruntowych.

Szybka hydroizolacja przeciwwilgociowa

Stosowana w obszarze fundamentów dla budynków niepodpiwniczonych, posadowionych do 3 m p.p.t. w gruntach dobrze przepuszczalnych, minimum 30 cm ponad poziomem wód gruntowych bez zagrożenia zastojami wody, przesączającej się podczas opadów.

Przygotowanie powierzchni

Przed zastosowaniem mas EVOMER przygotuj odpowiednio podłoże – oczyść powierzchnię z zanieczyszczeń i pyłu - powierzchnia powinna być odtłuszczona, pozbawiona krawędzi, narostów i nierówności. Narożniki zewnętrzne należy wyoblić, fugi pomiędzy bloczkami fundamentowymi zaszpachlować zaprawą cementową na gładko, raki w ścianach wylewanych zaszpachlować.

Gruntowanie

Zagruntuj powierzchnię za pomocą Szybkiego Gruntu Evomer używając pędzla, wałka lub natryskowo. Orientacyjne zużycie emulsji to 0,15 kg/m2.

Informacja o produkcie

SZYBKI GRUNT EVOMER

Karta techniczna

Rada fachowca

Powinniśmy pamiętać, że gruntu Evomer nie można nanosić na podłoża zmrożone lub oszronione. Bezwzględnie należy też usunąć spękane, luźno związane elementy podłoża oraz naloty roślinne (mchy, porosty).

SZYBKA POWŁOKA EVOMER

Karta techniczna

Pierwsza powłoka hydroizolacyjna

Po wyschnięciu gruntu (w zależności od warunków pogodowych zazwyczaj ok. 20 - 30 min) nałóż pierwszą warstwę Szybkiej Powłoki Evomer za pomocą wałka lub pędzla.

Informacja o produkcie

Wykonanie fasety

Po wyschnięciu pierwszej warstwy powłoki (zazwyczaj ok. 2 - 3 godz. w zależności od warunków pogodowych) wykonaj odpowiednią pacą wyoblenie tzw. fasetę na połączeniu ławy i ściany fundamentowej przy pomocy Masy Szpachlowej Evomer.

Informacja o produkcie

MASA SZPACHLOWA EVOMER

Karta techniczna

SZYBKA POWŁOKA EVOMER

Karta techniczna

Druga powłoka hydroizolacyjna

Po wyschnięciu fasety (w zależności od warunków pogodowych i grubości nałożonej masy ok. 2 -3 godz.) nałóż drugą warstwę Szybkiej Powłoki Evomer

Informacja o produkcie

Rada fachowca

Kolejne warstwy powłoki powinniśmy nakładać prostopadle do poprzedniej, co pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych nieciągłości.

Abizol ST

Karta techniczna

XPS

Karta techniczna

Szybki montaż termoizolacji

Po wyschnięciu drugiej warstwy powłoki (zazwyczaj ok. 2 -3 godz. w zależności od warunków pogodowych) możesz przykleić warstwę izolacji cieplnej. Do tego celu użyj produktów tradycyjnych Abizol ST bądź szybkiego Klej do Styropianu i Płyt XPS.

Cały fundament przed zasypaniem należy zabezpieczyć folią kubełkową. Folia kubełkowa doskonale chroni i izoluje podziemne części fundamentów, warstwy hydro i termoizolacji. Wytłoczenia folii umożliwiają odparowanie wilgoci z powierzchni izolowanych fundamentów. Dodatkowo stanowi ona doskonałe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania wykopów oraz zabezpiecza izolację oraz przed osiadaniem ziemi.

 • Ława fundamentowa
 • Izolacja pozioma - papa MATIZOL
 • Ściana fundamentowa
 • Warstwa gruntująca - Szybki Grunt Evomer
 • Faseta - Masa Szpachlowa Evomer
 • Pierwsza warstwa hydroizolacyjna - Szybka Powłoka Evomer
 • Druga warstwa hydroizolacyjna - Szybka Powłoka Evomer
 • Termoizolacja klejona za pomocą Kleju do płyt XPS
 • Folia kubełkowa Tytan Professional
 • Izolacja pozioma - papa MATIZOL lub folia do izolacji poziomej TYTAN Professional

Rada fachowca

W warunkach zwiększonej wilgotności i obniżonej temperatury rekomendujemy przyklejanie płyt termoizolacyjnych za pomocą EOS Klej do płyt XPS. Skróci to czas wysychania do 24 godzin.

Szybka powłoka zużycie
Ilość warstw23
Zużycie kg/m22 x 0,35 kg/m2 = 0,7kg/m22 x 0,35 kg/m2 = 1,05kg/m2
Przesiąkliwość powłokiNie przesiąka pod ciśnieniem 1000 mm/24hNie przesiąka pod ciśnieniem 6000 mm/24h

Szybka przeciwwodna

Hydroizolacja fundamentów

Stosowana dla budynków podpiwniczonch lub posadowionych poniżej 3 M P.P.T. posadowionych na gruntach słabo przepuszczalnych oraz z zagrożeniem stałym lub czasowym podwyższeniem poziomu wód gruntowych.

Przygotowanie podłoża

Przed wykonaniem prac hydroizolacyjnych przygotuj odpowiednio podłoże – oczyść powierzchnię z zanieczyszczeń i pyłu - powierzchnia powinna być odtłuszczona, pozbawiona krawędzi, narostów i nierówności. Narożniki zewnętrzne należy wyoblić, fugi pomiędzy bloczkami fundamentowymi zaszpachlować zaprawą cementową na gładko, raki w ścianach wylewanych zaszpachlować.

Rada fachowca

Powinniśmy pamiętać, że gruntu Evomer nie można nanosić na podłoża zmrożone lub oszronione. Bezwzględnie należy też usunąć spękane, luźno związane elementy podłoża oraz naloty roślinne (mchy, porosty).

Gruntowanie

Zagruntuj powierzchnię za pomocą Szybkiego Gruntu Evomer używając pędzla , wałka lub natryskowo. Orientacyjne zużycie emulsji to 0,15 kg/m2.

Informacja o produkcie

SZYBKI GRUNT EVOMER

Karta techniczna

ABIZOL W 2K

Karta techniczna

Przygotowanie masy hydroizolacyjnej

Po wyschnięciu gruntu (zazwyczaj ok. 20 - 30 min - w zależności od warunków pogodowych) przygotuj masę Abizol W2k: wyjmij składnik B z wiadra, wymieszaj płynny składnik mieszadłem wolnoobrotowym. Dodawaj składnik sypki do masy bitumicznej ciągle mieszając do uzyskania jednolitej konsystencji.

Informacja o produkcie

Powłoki hydoroizolacyjne

Po dokładnym wymieszaniu obu składników odczekaj 5 min i nakładaj masę przy pomocy pacy. Nie czekając na wyschnięcie powłoki wykonaj fasetę na połączeniu ściany i ławy fundamentowej przy pomocy odpowiedniej kielni. Po wyschnięciu pierwszej warstwy Abizolu W2k i fasety (ok. 4-5 godz.) nałóż drugą warstwę produktu.

Informacja o produkcie

ABIZOL W 2K

Karta techniczna

Rada fachowca

Kolejne warstwy powłoki powinniśmy nakładać prostopadle do poprzedniej (tzw. metodą krzyżową), co pozwoli na wyeliminowavnie ewentualnych nieciągłości.

Abizol ST

Karta techniczna

XPS

Karta techniczna

Montaż termoizolacji

Po wyschnięciu drugiej warstwy można przyklejać izolacje termiczną np. przy pomocy szybkiego pianokleju Tytan Professional XPS lub tradycyjnie Abizolem ST.

Szybka hydroizolacja

Przeciwwodna - ciężka

Wzmocnienie powłoki siatką

Wzmocnienie powłoki siatką

W celu dodatkowego wzmocnienia powłoki – bezpośrednio po nałożeniu pierwszej warstwy Abizolu W2k przeciągnij ją pacą zębatą, a następnie zatop w niej włókninę poliestrową lub siatkę z włókna szklanego. Pamiętaj, aby wykonać 10 cm zakłady na łączeniach siatki. Następnie zagładź powierzchnię „gładką” częścią pacy. Siatka powinna być w pełni pokryta produktem. Następnie wykonaj fasetę.

Informacja o produkcie

ABIZOL W 2K

Karta techniczna

ABIZOL W 2K

Karta techniczna

Druga powłoka hydroizolacyjna

Po wyschnięciu Abizolu W2k i fasety (ok. 4-5 godz.) nałóż drugą warstwę metodą krzyżową.

Informacja o produkcie

Montaż termoizolacji

W celu dodatkowego wzmocnienia powłoki – bezpośrednio po nałożeniu pierwszej warstwy Abizolu W2k przeciągnij ją pacą zębatą, a następnie zatop w niej włókninę poliestrową lub siatkę z włókna szklanego. Pamiętaj, aby wykonać 10 cm zakłady na łączeniach siatki. Następnie zagładź powierzchnię „gładką” częścią pacy. Siatka powinna być w pełni pokryta produktem. Następnie wykonaj fasetę.

Informacja o produkcie

ABIZOL W 2K

Karta techniczna

Rada fachowca

W warunkach zwiększonej wilgotności i obniżonej temperatury rekomendujemy przyklejanie płyt termoizolacyjnych za pomocą EOS Klej do płyt XPS. Skróci to czas wysychania do 24 godzin.

Cały fundament przed zasypaniem należy zabezpieczyć folią kubełkową. Folia kubełkowa doskonale chroni i izoluje podziemne części fundamentów, warstwy hydro i termoizolacji. Wytłoczenia folii umożliwiają odparowanie wilgoci z powierzchni izolowanych fundamentów. Dodatkowo stanowi ona doskonałe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania wykopów oraz zabezpiecza izolację oraz przed osiadaniem ziemi.

 • Ława fundamentowa
 • Izolacja pozioma - papa MATIZOL
 • Ściana fundamentowa
 • Warstwa gruntująca - Szybki Grunt Evomer
 • Faseta - Masa Szpachlowa Evomer
 • Pierwsza warstwa hydroizolacyjna - Szybka Powłoka Evomer
 • Druga warstwa hydroizolacyjna - Szybka Powłoka Evomer
 • Termoizolacja klejona za pomocą Kleju do płyt XPS
 • Folia kubełkowa Tytan Professional
 • Izolacja pozioma - papa MATIZOL lub folia do izolacji poziomej TYTAN Professional
Ablizol w 2k - zużycie
Typ izolacjiLiczba warstwKońcowa grubość powłoki [mm]Orientacyjne zużycie [kg]
Lekka - wilgoć gruntowa234,5
Średnia - woda nienapierająca234,5
Ciężka - napierająca woda gruntowa2 z wkładką55,5
Klejenie płyt--1 - 2

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe
Adres Selena S.A.

404